Hunde viden:

 

          Fra ulv til hund    

 

 

 

Hunden (ulven)Photo © Monty Sloan

 

Hundens forfædre
I dag er forskere enige om at hunden, Canis lupus familiaris, nedstammer direkte fra ulven, Canis lupus lupus. Selv i nyere tid mente man ellers at hunden muligvis også kunne stamme fra guldsjakalen. I dag er man dog sikker på at ulven er hundens eneste stamfader. Forskerne har baseret det udfra studier af adfærd, sammenligning af anatomien og krydsningsforsøg.
Ulven er den af alle medlemmer af hundefamilien, Canidae, der har den største variation i social adfærd og udseende.

Stenalder-mennesket og ulven

Hunden er det vilde dyr, der først blev tæmmet af mennesket. Begyndelsen antages at være sket for 12-15.000 år siden ved, at ulve knyttede sig til mennesket. Der er forskellige teorier om hvorfor den gjorde det. Nogle mener at nogle ulve har vænnet sig til menneskets tilstedeværelse og har levet tæt ved de bopladser som stenalder-mennesket havde. Ulvene har muligvis fundet madrester eller lige frem stjålet mad fra mennesket, en nem måde at finde føden på. Det har gjort at flere ulve har tilsluttet sig livet ved bopladserne. Nogle ulvehvalpe har måske været så tillidsfulde at menneskebørn har leget med dem og har tæmmet dem. Andre mere usandsynlige teorier går på at mennesket skulle have indfanget ulve og brugt dem til at holde vagt på bopladsen eller lige frem trænet dem til at hjælpe med at jage.

Fra ulv til hund

De ulve som har opholdt sig ved bopladserne er efterhånden blevet en mere og mere isoleret gruppe fra de ulve som levede i naturen. De har højst sandsynligt parret sig indbyrdes og kun i nogle tilfælde parret sig med vilde ulve. Det har med tiden medført en udvikling af ulven (udviklingen til husdyr). Man kan ikke præcist datere, hvornår disse ulve blev til egentlige hunde. Overgangen er meget glidende. Men man har fundet knoglerester som er fra dingolignende hunde som er mindst 10.000 år gamle. Dengang, som i dag, var hunden udbredt over det meste af verden. I de forskellige egne blev hundene brugt til forskellige formål, jagt, vagthunde, hyrdehunde osv. Derfor har de første hunderacer begyndt deres udvikling for 4.000 år siden. De sidste 2.000 år og særligt i nyere tid er dog her, de fleste racer er opstået. I dag findes der hunderacer som man dårligt kan tænke sig stammer fra ulven. Men for alle hunde gælder det at ulvens adfærd ligger dybt i dem, uanset race! Det formodes, at hundens "racemæssige" udvikling gennem avl har været nogenlunde således: ulve - spidshunde - molosser, senere dogger (robuste hunde med kraftigt hoved) - mynder. Senere er der blevet fremavlet flere racer bl.a. forskellige jagthundetyper. Så i det 16. århundrede finder vi første gang en systematiseret opdeling af hunde i grupper: jagthunde,  brugshunde og selskabshunde. Disse 3 grupper danner grundlaget for den opdeling af hunderacer, vi benytter i dag. hvor århundreders avl har givet mennesket en bred vifte af mange forskellige racer. Disse racer bruges i dag til utallige opgaver som for eksempel bevogtning, politiarbejde, eftersøgning, jagt, førerhunde for blinde, servicehunde, redningshunde, narkohunde, bombehunde, væddeløbshunde, udstillings-hunde og ikke mindst som kæledyr.

Hunde Fakta:

* Der anslås at være ca. 600.000 hunde i Danmark Det svarer til at der er hund i mere end hvert fjerde hjem.

* Selskabshunden Chihuahua er verdens mindste hund med 1-3 kg og 15-25 cm. men samtidig er det også en af de mest intelligente.

* Hundens kommunikations metode består af ca. 90% kropssprog og 10% lyde.

* Den ældste hund man har kendskab til var den 29 år og 5 mdr. gamle Australske Cattledog, Bluey.

* Verdens ældste tamhunderace er Salukien, som menes at stamme helt tilbage fra 329 f.kr.

* En greyhound er verden 2. hurtigste pattedyr. Den kan løbe 60-70 km/t.

* Hunde er 4 gange bedre end mennesket, til at lokalisere hvor en lyd kommer fra.

* Hunde har et fortrinligt nattesyn, de ser bedre i mørke end mennesker.

* Hunden ser bedre på afstand end hvis genstanden er tæt på.

* Hunde ser ikke farver så godt som mennesker, dette betyder dog ikke, at den er farveblind.

* Hundens synsfelt er større end menneskers.


Man har fundet ud af at et hundeår ca. er en 7. del af et menneskeår. Så vil man vide hvor gammel ens hund ca. er i hundeår, skal men tage hundens alder i menneskeår og gange med 7.